info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 07:01
kontakt
VENTUREIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 142,00 759,00
-33,5%
759,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 954,00 -3,00
---
-1 141,00
---
Zysk (strata) brutto -1 843,00 121,00
---
-1 082,00
---
Zysk (strata) netto -477,00 89,00
---
-1 238,00
---
Amortyzacja 2,00 2,00
0,0%
2,00
0,0%
Aktywa 52 246,00 52 385,00
0,3%
51 279,00
-2,1%
Kapitał własny 51 154,00 51 244,00
0,2%
50 005,00
-2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,71 1,72
0,2%
1,68
-2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---
-0,04
---