info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.05, godz. 19:40
kontakt
VABUN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 556,00 186,00
-66,5%
191,00
2,7%
60,00
-68,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 323,00 75,00
-76,8%
-116,00
---
1,00
---
Zysk (strata) brutto 323,00 75,00
-76,8%
-116,00
---
1,00
---
Zysk (strata) netto 323,00 75,00
-76,8%
-116,00
---
1,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
8,00
---
8,00
0,0%
Aktywa 2 130,00 3 429,00
61,0%
1 693,00
-50,6%
1 458,00
-13,9%
Kapitał własny 697,00 1 363,00
95,6%
618,00
-54,7%
882,00
42,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,28
95,8%
0,13
-54,7%
0,18
42,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,02
-77,3%
-0,02
---
0,00
---