info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 04:48
kontakt
URSUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 556,00 8 453,00
28,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11 647,00 -4 456,00
---
Zysk (strata) brutto -26 268,00 -8 036,00
---
Zysk (strata) netto -32 319,00 -8 036,00
---
Amortyzacja 1 927,00 1 844,00
-4,3%
Aktywa 150 228,00 150 131,00
-0,1%
Kapitał własny -205 530,00 -213 567,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -3,18 -3,31
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,50 -0,12
---