info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.24, godz. 04:41
kontakt
TXM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 23 903,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -15 796,00
Zysk (strata) brutto -16 584,00
Zysk (strata) netto -16 584,00
Amortyzacja 977,00
Aktywa 11 668,00
Kapitał własny -104 270,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,03
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00