info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 08:23
kontakt
TRAKCJA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 317 518,00 274 497,00
-13,5%
186 455,00
-32,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 329,00 -92 315,00
---
-2 599,00
---
Zysk (strata) brutto 135,00 -106 780,00
---
-4 559,00
---
Zysk (strata) netto -82,00 -87 961,00
---
-3 327,00
---
Amortyzacja 3 567,00 3 856,00
8,1%
4 870,00
26,3%
Aktywa 1 255 547,00 1 256 817,00
0,1%
1 276 507,00
1,6%
Kapitał własny 627 307,00 539 705,00
-14,0%
536 379,00
-0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,20 10,50
-14,0%
10,44
-0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -1,71
---
-0,06
---