info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.25, godz. 10:59
kontakt
TOYA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 101 670,00 110 272,00
8,5%
117 718,00
6,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 401,00 16 744,00
-3,8%
19 487,00
16,4%
Zysk (strata) brutto 17 154,00 16 435,00
-4,2%
19 257,00
17,2%
Zysk (strata) netto 13 840,00 13 269,00
-4,1%
15 460,00
16,5%
Amortyzacja 1 512,00 1 878,00
24,2%
1 938,00
3,2%
Aktywa 321 081,00 338 795,00
5,5%
308 870,00
-8,8%
Kapitał własny 235 223,00 188 458,00
-19,9%
203 871,00
8,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,14 2,51
-19,9%
2,72
8,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,18
-3,8%
0,21
16,4%