info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.14, godz. 16:05
kontakt
TIM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 339 397,00 346 780,00
2,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 17 107,00 17 187,00
0,5%
Zysk (strata) brutto 17 693,00 18 042,00
2,0%
Zysk (strata) netto 13 900,00 14 275,00
2,7%
Amortyzacja 1 358,00 1 362,00
0,3%
Aktywa 536 405,00 566 570,00
5,6%
Kapitał własny 293 196,00 308 764,00
5,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,21 13,91
5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,64
2,7%