info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.28, godz. 22:12
kontakt
TERMOREX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 180,00 1 888,00
-63,6%
2 711,00
43,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 999,00 -1 241,00
---
-195,00
---
Zysk (strata) brutto -334,00 -1 132,00
---
827,00
---
Zysk (strata) netto -250,00 -1 036,00
---
831,00
---
Amortyzacja 113,00 156,00
38,1%
149,00
-4,5%
Aktywa 28 952,00 26 910,00
-7,1%
27 573,00
2,5%
Kapitał własny 20 639,00 19 603,00
-5,0%
20 434,00
4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,18 0,17
-4,9%
0,18
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,01
---
0,01
---