info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.18, godz. 20:13
kontakt
TELESTR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 992,00 11 992,00
0,0%
12 330,00
2,8%
12 847,00
4,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 866,00 1 866,00
0,0%
1 868,00
0,1%
2 167,00
16,0%
Zysk (strata) brutto 1 848,00 1 848,00
0,0%
620,00
-66,5%
2 295,00
270,2%
Zysk (strata) netto 1 483,00 1 483,00
0,0%
228,00
-84,6%
1 854,00
713,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 42 227,00 42 227,00
0,0%
41 946,00
-0,7%
25 251,00
-39,8%
Kapitał własny 29 421,00 29 421,00
0,0%
29 649,00
0,8%
13 308,00
-55,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,76 10,76
0,0%
10,84
0,8%
6,56
-39,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,54 0,54
0,0%
0,08
-84,7%
0,91
1 001,2%