info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.05, godz. 08:42
kontakt
TELESTO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 363,00 1 528,00
12,1%
1 714,00
12,2%
691,00
-59,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17,00 6,00
---
193,00
3 116,7%
-252,00
---
Zysk (strata) brutto -30,00 17,00
---
169,00
894,1%
-205,00
---
Zysk (strata) netto -30,00 30,00
---
115,00
283,3%
-230,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
627,00
---
0,00
---
Aktywa 7 353,00 7 407,00
0,7%
7 031,00
-5,1%
6 950,00
-1,2%
Kapitał własny 5 285,00 5 314,00
0,5%
5 422,00
2,0%
5 192,00
-4,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,22 3,24
0,6%
3,31
2,0%
3,17
-4,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,02
---
0,07
288,9%
-0,14
---