info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.23, godz. 10:36
kontakt
TELEMEDPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 936,00 992,00
6,0%
1 961,00
97,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 167,00 -28,00
---
209,00
---
Zysk (strata) brutto 144,00 -41,00
---
191,00
---
Zysk (strata) netto 144,00 -41,00
---
191,00
---
Amortyzacja 96,00 92,00
-4,2%
87,00
-5,4%
Aktywa 3 601,00 3 243,00
-9,9%
4 997,00
54,1%
Kapitał własny 957,00 917,00
-4,2%
2 862,00
212,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,14
-4,2%
0,33
140,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,01
---
0,02
---