info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.15, godz. 00:16
kontakt
TECHINVGR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 933,00 -434,00
---
313,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 882,00 -625,00
---
2,00
---
Zysk (strata) brutto 1 343,00 -660,00
---
-23,00
---
Zysk (strata) netto 1 167,00 -538,00
---
93,00
---
Amortyzacja 1,00 1,00
0,0%
1,00
0,0%
Aktywa 5 522,00 4 709,00
-14,7%
112 614,00
2 291,5%
Kapitał własny 2 366,00 1 828,00
-22,7%
111 125,00
5 979,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,05
-23,2%
3,25
6 030,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,02
---
0,00
---