info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.27, godz. 22:12
kontakt
TATRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-10-312020-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 483 663,00 501 309,00
3,6%
Kapitał własny 124 461,00 133 316,00
7,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,56 19,88
7,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---