info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.09.30, godz. 04:35
kontakt
TATRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-10-312023-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 565 515,00 576 590,00
2,0%
Kapitał własny 90 919,00 109 361,00
20,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,56 16,30
20,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---