info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.14, godz. 19:41
kontakt
TARCZYNSKI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 415 183,00 556 226,00
34,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 29 266,00 48 406,00
65,4%
Zysk (strata) brutto 15 316,00 29 327,00
91,5%
Zysk (strata) netto 13 649,00 19 871,00
45,6%
Amortyzacja 10 927,00 16 422,00
50,3%
Aktywa 1 406 991,00 1 463 612,00
4,0%
Kapitał własny 438 281,00 451 800,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 38,62 39,82
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,20 1,75
45,6%