info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.22, godz. 14:27
kontakt
TALEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 25 364,00 26 873,00
5,9%
23 054,00
-14,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 579,00 5 595,00
254,3%
-514,00
---
Zysk (strata) brutto 1 472,00 5 418,00
268,1%
-604,00
---
Zysk (strata) netto 1 183,00 4 606,00
289,3%
-508,00
---
Amortyzacja 1 557,00 1 560,00
0,2%
1 627,00
4,3%
Aktywa 90 543,00 93 558,00
3,3%
81 812,00
-12,6%
Kapitał własny 50 507,00 55 113,00
9,1%
54 604,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,84 18,37
9,1%
18,20
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,39 1,54
289,6%
-0,17
---