info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.25, godz. 01:16
kontakt
SYGNITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 55 799,00 52 091,00
-6,6%
48 731,00
-6,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 106,00 7 574,00
-25,1%
9 615,00
26,9%
Zysk (strata) brutto 9 336,00 2 805,00
-70,0%
8 853,00
215,6%
Zysk (strata) netto 6 751,00 2 918,00
-56,8%
7 759,00
165,9%
Amortyzacja 3 732,00 3 810,00
2,1%
3 822,00
0,3%
Aktywa 316 897,00 311 389,00
-1,7%
310 359,00
-0,3%
Kapitał własny 92 931,00 95 993,00
3,3%
103 752,00
8,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,08 4,22
3,3%
4,56
8,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,13
-56,9%
0,34
166,4%