info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.25, godz. 20:07
kontakt
SYGNITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 49 517,00 48 798,00
-1,5%
55 799,00
14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 873,00 1 582,00
-73,1%
10 106,00
538,8%
Zysk (strata) brutto 5 176,00 -7 791,00
---
9 336,00
---
Zysk (strata) netto 4 018,00 -4 829,00
---
6 751,00
---
Amortyzacja 1 871,00 1 698,00
-9,2%
3 732,00
119,8%
Aktywa 319 819,00 287 747,00
-10,0%
316 897,00
10,1%
Kapitał własny 91 688,00 86 859,00
-5,3%
92 931,00
7,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,97 3,76
-5,3%
4,08
8,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 -0,21
---
0,30
---