info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.17, godz. 00:50
kontakt
SUWARY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 19 164,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 588,00
Zysk (strata) brutto -2 786,00
Zysk (strata) netto -2 819,00
Amortyzacja 1 433,00
Aktywa 152 957,00
Kapitał własny 116 841,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,32
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,61