info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 04:42
kontakt
SURFLAND
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -32,00 -53,00
---
3,00
---
Zysk (strata) brutto -170,00 -56,00
---
-22,00
---
Zysk (strata) netto -184,00 -56,00
---
-22,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 628,00 640,00
1,9%
638,00
-0,3%
Kapitał własny -30,00 -85,00
---
-108,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---
-0,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,01
---
-0,00
---