info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.02, godz. 04:28
kontakt
SUMMALING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 381,00 2 412,00
-55,2%
5 489,00
127,6%
3 921,00
-28,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -43,00 -1 415,00
---
920,00
---
-536,00
---
Zysk (strata) brutto -105,00 3 210,00
---
824,00
-74,3%
-595,00
---
Zysk (strata) netto -121,00 2 296,00
---
824,00
-64,1%
-595,00
---
Amortyzacja 126,00 171,00
35,7%
200,00
17,0%
184,00
-8,0%
Aktywa 58 835,00 62 043,00
5,5%
60 817,00
-2,0%
63 824,00
4,9%
Kapitał własny 48 795,00 51 090,00
4,7%
51 914,00
1,6%
51 319,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,46 6,76
4,7%
6,87
1,6%
6,79
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,30
---
0,11
-64,1%
-0,08
---