info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.01, godz. 06:42
kontakt
STSHOLDING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -340,00 -537,00
---
-417,00
---
-336,00
---
Zysk (strata) brutto 86 024,00 1 111,00
-98,7%
42 061,00
3 685,9%
1 131,00
-97,3%
Zysk (strata) netto 85 930,00 1 023,00
-98,8%
41 968,00
4 002,4%
944,00
-97,8%
Amortyzacja 15,00 15,00
0,0%
15,00
0,0%
15,00
0,0%
Aktywa 3 148 169,00 3 092 574,00
-1,8%
3 093 306,00
0,0%
3 095 645,00
0,1%
Kapitał własny 3 089 957,00 3 049 882,00
-1,3%
3 093 018,00
1,4%
3 095 294,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,74 19,48
-1,3%
19,76
1,4%
19,77
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,01
-98,7%
0,27
3 728,6%
0,01
-97,8%