info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.06, godz. 11:56
kontakt
STARHEDGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 901,00 2 279,00
-41,6%
4 465,00
95,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 222,00 528,00
137,8%
1 675,00
217,2%
Zysk (strata) brutto -28,00 474,00
---
14 356,00
2 928,7%
Zysk (strata) netto -28,00 474,00
---
14 356,00
2 928,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 59 083,00 58 839,00
-0,4%
73 926,00
25,6%
Kapitał własny 49 799,00 50 273,00
1,0%
64 629,00
28,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,57
0,9%
0,73
28,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,16
3 160,0%