info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.18, godz. 08:56
kontakt
STARHEDGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 387,00 23 586,00
5 994,6%
4 989,00
-78,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 78,00 5 474,00
6 917,9%
302,00
-94,5%
Zysk (strata) brutto 34,00 19 175,00
56 297,1%
200,00
-99,0%
Zysk (strata) netto 34,00 18 812,00
55 229,4%
200,00
-98,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 64 334,00 65 924,00
2,5%
58 825,00
-10,8%
Kapitał własny 31 245,00 49 627,00
58,8%
49 827,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,36 0,56
58,9%
0,57
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,21
---
0,00
-99,1%