info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.14, godz. 00:17
kontakt
STARHEDGE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 23 586,00 4 989,00
-78,8%
3 901,00
-21,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 474,00 302,00
-94,5%
222,00
-26,5%
Zysk (strata) brutto 19 175,00 200,00
-99,0%
-28,00
---
Zysk (strata) netto 18 812,00 200,00
-98,9%
-28,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 65 924,00 58 825,00
-10,8%
59 083,00
0,4%
Kapitał własny 49 627,00 49 827,00
0,4%
49 799,00
-0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,56 0,57
0,4%
0,57
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,21 0,00
-99,1%
0,00
---