info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.28, godz. 22:57
kontakt
STALPROFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 168 558,00 264 178,00
56,7%
155 143,00
-41,3%
176 760,00
13,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 602,00 2 027,00
26,5%
3 736,00
84,3%
2 477,00
-33,7%
Zysk (strata) brutto 1 234,00 4 156,00
236,8%
3 063,00
-26,3%
3 970,00
29,6%
Zysk (strata) netto 1 150,00 3 872,00
236,7%
2 480,00
-36,0%
3 142,00
26,7%
Amortyzacja 1 431,00 1 417,00
-1,0%
1 467,00
3,5%
1 530,00
4,3%
Aktywa 433 383,00 450 675,00
4,0%
475 227,00
5,4%
478 432,00
0,7%
Kapitał własny 239 834,00 231 862,00
-3,3%
238 188,00
2,7%
229 487,00
-3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,70 13,25
-3,3%
13,61
2,7%
13,11
-3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,22
234,8%
0,14
-35,7%
0,18
26,8%