info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.24, godz. 05:16
kontakt
SPAC1
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -425,00 -15,00
---
Zysk (strata) brutto -425,00 -15,00
---
Zysk (strata) netto -425,00 -15,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 0,00 2,00
---
Kapitał własny -857,00 -872,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,01
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---