info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.19, godz. 08:46
kontakt
SOPHARMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 58 412,00 60 342,00
3,3%
52 174,00
-13,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 020,00 6 910,00
128,8%
12 133,00
75,6%
Zysk (strata) brutto 3 030,00 6 647,00
119,4%
14 286,00
114,9%
Zysk (strata) netto 2 689,00 5 582,00
107,6%
12 894,00
131,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 617 008,00 608 226,00
-1,4%
672 296,00
10,5%
Kapitał własny 484 224,00 489 219,00
1,0%
502 166,00
2,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,59 3,63
1,0%
3,72
2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,04
105,0%
0,10
134,1%