info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.04, godz. 13:00
kontakt
SOLAR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 849,00 18 468,00
-15,5%
26 164,00
41,7%
30 815,00
17,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 795,00 -3 125,00
---
1 635,00
---
961,00
-41,2%
Zysk (strata) brutto -4 172,00 -4 072,00
---
3 109,00
---
-929,00
---
Zysk (strata) netto -3 489,00 -3 296,00
---
2 489,00
---
-651,00
---
Amortyzacja 4 175,00 4 121,00
-1,3%
4 104,00
-0,4%
3 998,00
-2,6%
Aktywa 163 580,00 161 931,00
-1,0%
161 182,00
-0,5%
155 301,00
-3,6%
Kapitał własny 76 006,00 72 710,00
-4,3%
75 200,00
3,4%
73 736,00
-1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 25,34 24,24
-4,3%
25,07
3,4%
24,58
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,16 -1,10
---
0,83
---
-0,22
---