info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 10:32
kontakt
SOHODEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 71,00 74,00
4,2%
61,00
-17,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 113,00 -849,00
---
-565,00
---
Zysk (strata) brutto -1 213,00 -974,00
---
-491,00
---
Zysk (strata) netto -1 218,00 -1 044,00
---
-430,00
---
Amortyzacja 16,00 17,00
6,2%
11,00
-35,3%
Aktywa 30 195,00 29 927,00
-0,9%
29 274,00
-2,2%
Kapitał własny 26 618,00 25 574,00
-3,9%
25 144,00
-1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,97 0,93
-3,9%
0,91
-1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,04
---
-0,02
---