info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.02, godz. 18:43
kontakt
SOHODEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 564,00 1 992,00
253,2%
3 986,00
100,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 903,00 -2 276,00
---
-2 040,00
---
Zysk (strata) brutto 5 073,00 -1 809,00
---
-1 722,00
---
Zysk (strata) netto 3 393,00 -1 438,00
---
-1 722,00
---
Amortyzacja 39,00 20,00
-48,7%
15,00
-25,0%
Aktywa 139 553,00 84 013,00
-39,8%
81 161,00
-3,4%
Kapitał własny 35 463,00 34 042,00
-4,0%
32 320,00
-5,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,05 1,01
-4,0%
0,96
-5,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 -0,04
---
-0,05
---