info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.31, godz. 00:25
kontakt
SOFTBLUE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 440,00 1 250,00
184,1%
2 901,00
132,1%
2 207,00
-23,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -452,00 344,00
---
534,00
55,2%
1 273,00
138,4%
Zysk (strata) brutto -450,00 353,00
---
533,00
51,0%
1 273,00
138,8%
Zysk (strata) netto -450,00 353,00
---
533,00
51,0%
1 236,00
131,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 18 098,00 17 212,00
-4,9%
18 680,00
8,5%
19 695,00
5,4%
Kapitał własny 15 162,00 15 515,00
2,3%
16 119,00
3,9%
17 355,00
7,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,57 0,58
2,3%
0,61
3,9%
0,65
7,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,01
---
0,02
53,8%
0,05
130,0%