info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.28, godz. 05:36
kontakt
SKOTAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 883,00 947,00
7,2%
1 042,00
10,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -132,00 -1 112,00
---
-1 017,00
---
Zysk (strata) brutto 433,00 -1 379,00
---
-1 149,00
---
Zysk (strata) netto 433,00 -1 379,00
---
-1 149,00
---
Amortyzacja 187,00 190,00
1,6%
188,00
-1,1%
Aktywa 7 379,00 6 577,00
-10,9%
4 893,00
-25,6%
Kapitał własny -8 840,00 -10 219,00
---
-11 368,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,33 -0,38
---
-0,42
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,05
---
-0,04
---