info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.26, godz. 13:12
kontakt
SKOTAN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 042,00 2 569,00
146,5%
2 158,00
-16,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 017,00 424,00
---
-134,00
---
Zysk (strata) brutto -1 149,00 97,00
---
-289,00
---
Zysk (strata) netto -1 149,00 97,00
---
-289,00
---
Amortyzacja 188,00 196,00
4,3%
197,00
0,5%
Aktywa 4 893,00 4 915,00
0,4%
4 813,00
-2,1%
Kapitał własny -11 368,00 -11 271,00
---
-11 559,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,42 -0,42
---
-0,43
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,00
---
-0,01
---