info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.23, godz. 21:35
kontakt
SKARBIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 178,00 182,00
2,2%
164,00
-9,9%
159,00
-3,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -195,00 171,00
---
-755,00
---
-540,00
---
Zysk (strata) brutto -87,00 1 729,00
---
-750,00
---
3 451,00
---
Zysk (strata) netto 356,00 1 256,00
252,8%
-704,00
---
3 470,00
---
Amortyzacja 47,00 47,00
0,0%
45,00
-4,3%
45,00
0,0%
Aktywa 123 377,00 94 063,00
-23,8%
93 406,00
-0,7%
96 927,00
3,8%
Kapitał własny 122 686,00 93 603,00
-23,7%
92 899,00
-0,8%
96 369,00
3,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 17,99 13,72
-23,7%
13,62
-0,8%
14,13
3,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,18
253,8%
-0,10
---
0,51
---