info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 02:13
kontakt
SKARBIEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 174,00 159,00
-8,6%
166,00
4,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -391,00 -378,00
---
-607,00
---
Zysk (strata) brutto -390,00 9 151,00
---
-598,00
---
Zysk (strata) netto -390,00 9 151,00
---
-860,00
---
Amortyzacja 53,00 58,00
9,4%
48,00
-17,2%
Aktywa 104 567,00 113 616,00
8,7%
112 767,00
-0,7%
Kapitał własny 103 653,00 112 804,00
8,8%
111 944,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 15,20 16,54
8,8%
16,42
-0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 1,34
---
-0,13
---