info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.20, godz. 20:03
kontakt
SILVAIR-REGS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -89,00 -12,00
---
Zysk (strata) brutto -125,00 123,00
---
Zysk (strata) netto -137,00 123,00
---
Amortyzacja 0,00 4,00
---
Aktywa 18 258,00 18 300,00
0,2%
Kapitał własny 18 153,00 18 245,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,60 1,60
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,01
---