info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.05, godz. 09:32
kontakt
SFD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 48 898,00 64 700,00
32,3%
59 507,00
-8,0%
59 751,00
0,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 005,00 6 826,00
127,2%
4 104,00
-39,9%
2 916,00
-28,9%
Zysk (strata) brutto 2 853,00 6 779,00
137,6%
3 984,00
-41,2%
2 888,00
-27,5%
Zysk (strata) netto 2 166,00 5 395,00
149,1%
3 195,00
-40,8%
2 294,00
-28,2%
Amortyzacja 617,00 675,00
9,4%
727,00
7,7%
467,00
-35,8%
Aktywa 53 412,00 63 432,00
18,8%
72 260,00
13,9%
68 979,00
-4,5%
Kapitał własny 21 845,00 27 220,00
24,6%
30 435,00
11,8%
38 996,00
28,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,48 0,60
24,6%
0,67
11,9%
0,88
32,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,12
147,9%
0,07
-41,2%
0,05
-25,7%