info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.15, godz. 00:24
kontakt
SEVENET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 968,00 39 809,00
134,6%
29 961,00
-24,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 85,00 2 199,00
2 487,1%
1 677,00
-23,7%
Zysk (strata) brutto 542,00 2 176,00
301,5%
2 148,00
-1,3%
Zysk (strata) netto 562,00 1 753,00
211,9%
1 688,00
-3,7%
Amortyzacja 235,00 219,00
-6,8%
216,00
-1,4%
Aktywa 68 609,00 101 916,00
48,5%
91 321,00
-10,4%
Kapitał własny 14 980,00 16 733,00
11,7%
18 421,00
10,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,80 2,01
11,7%
2,22
10,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,21
210,3%
0,20
-3,8%