info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.25, godz. 18:30
kontakt
SELENAFM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 188 227,00 258 264,00
37,2%
301 237,00
16,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11 840,00 35 243,00
---
-6 924,00
---
Zysk (strata) brutto -5 574,00 29 900,00
---
1 771,00
-94,1%
Zysk (strata) netto -5 932,00 30 606,00
---
3 199,00
-89,5%
Amortyzacja 1 269,00 1 463,00
15,3%
1 280,00
-12,5%
Aktywa 662 367,00 702 805,00
6,1%
760 266,00
8,2%
Kapitał własny 422 098,00 452 704,00
7,3%
457 468,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,49 19,83
7,2%
20,04
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,26 1,34
---
0,14
-89,6%