info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.17, godz. 00:56
kontakt
SANWIL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 1,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -394,00 -292,00
---
-398,00
---
Zysk (strata) brutto 95,00 -79,00
---
61,00
---
Zysk (strata) netto 99,00 -83,00
---
12,00
---
Amortyzacja 4,00 3,00
-25,0%
2,00
-33,3%
Aktywa 46 127,00 46 017,00
-0,2%
46 087,00
0,2%
Kapitał własny 43 657,00 43 574,00
-0,2%
43 586,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,61 2,61
-0,2%
2,61
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 -0,00
---
0,00
---