info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.02, godz. 16:08
kontakt
SANPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 109 607,00 1 093 682,00
-1,4%
1 118 767,00
2,3%
1 126 557,00
0,7%
Przychody z tytułu prowizji 582 366,00 588 038,00
1,0%
588 924,00
0,2%
616 858,00
4,7%
Wynik na działalności bankowej 821 552,00 796 010,00
-3,1%
1 484 207,00
86,5%
984 077,00
-33,7%
Zysk (strata) brutto 115 058,00 169 533,00
47,3%
461 383,00
172,1%
584 184,00
26,6%
Zysk (strata) netto 2 861,00 47 011,00
1 543,2%
300 074,00
538,3%
425 698,00
41,9%
Amortyzacja 129 619,00 129 571,00
-0,0%
125 986,00
-2,8%
126 202,00
0,2%
Aktywa 203 140 470,00 211 043 892,00
3,9%
203 892 451,00
-3,4%
205 929 832,00
1,0%
Kapitał własny 25 422 844,00 25 700 100,00
1,1%
25 681 045,00
-0,1%
25 552 690,00
-0,5%
Współczynnik wypłacalności 23,34 24,22
3,8%
24,41
0,8%
23,45
-3,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 248,78 251,50
1,1%
251,31
-0,1%
250,05
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,46
1 542,9%
2,94
538,3%
4,17
41,9%