info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.20, godz. 21:23
kontakt
SANPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody z tytułu odsetek 1 292 060,00 1 445 587,00
11,9%
1 546 549,00
7,0%
1 563 343,00
1,1%
Przychody z tytułu prowizji 471 192,00 465 834,00
-1,1%
482 330,00
3,5%
507 272,00
5,2%
Wynik na działalności bankowej 766 290,00 819 787,00
7,0%
1 332 920,00
62,6%
1 406 177,00
5,5%
Zysk (strata) brutto 483 599,00 758 734,00
56,9%
687 964,00
-9,3%
771 424,00
12,1%
Zysk (strata) netto 352 344,00 651 128,00
84,8%
559 049,00
-14,1%
620 590,00
11,0%
Amortyzacja 68 856,00 73 931,00
7,4%
129 727,00
75,5%
135 426,00
4,4%
Aktywa 156 214 713,00 183 038 564,00
17,2%
185 555 589,00
1,4%
181 300 141,00
-2,3%
Kapitał własny 21 960 381,00 23 860 357,00
8,7%
24 434 092,00
2,4%
23 191 616,00
-5,1%
Współczynnik wypłacalności 20,30 18,04
-11,1%
18,78
4,1%
18,51
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 221,08 233,72
5,7%
239,34
2,4%
227,17
-5,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 3,55 6,38
79,8%
5,48
-14,1%
6,08
11,0%