info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.07, godz. 16:33
kontakt
S4E
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 41 768,00 39 760,00
-4,8%
19 022,00
-52,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 134,00 15,00
-88,8%
-330,00
---
Zysk (strata) brutto 181,00 -192,00
---
-484,00
---
Zysk (strata) netto 123,00 -522,00
---
-444,00
---
Amortyzacja 0,00 1 603,00
---
366,00
-77,2%
Aktywa 39 913,00 59 816,00
49,9%
38 873,00
-35,0%
Kapitał własny 5 254,00 4 731,00
-10,0%
4 288,00
-9,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,02 2,72
-10,0%
2,47
-9,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,30
---
-0,26
---