info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.23, godz. 18:22
kontakt
RSY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 255,00 535,00
109,8%
51,00
-90,5%
52,00
2,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12,00 26,00
116,7%
34,00
30,8%
11,00
-67,6%
Zysk (strata) brutto 1 474,00 1 723,00
16,9%
1 505,00
-12,7%
1 707,00
13,4%
Zysk (strata) netto 1 195,00 1 395,00
16,7%
1 224,00
-12,3%
1 383,00
13,0%
Amortyzacja 18,00 17,00
-5,6%
16,00
-5,9%
16,00
0,0%
Aktywa 9 781,00 10 851,00
10,9%
12 322,00
13,6%
13 981,00
13,5%
Kapitał własny 8 655,00 10 050,00
16,1%
11 273,00
12,2%
12 656,00
12,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,78 0,90
16,0%
1,02
12,3%
1,14
12,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,13
16,7%
0,11
-12,7%
0,12
13,6%