info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.28, godz. 23:18
kontakt
ROVITA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 120,00 80,00
-33,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 69,00 2 159,00
3 029,0%
Zysk (strata) brutto 70,00 2 159,00
2 984,3%
Zysk (strata) netto 70,00 2 159,00
2 984,3%
Amortyzacja 19,00 13,00
-31,6%
Aktywa 638,00 892,00
39,8%
Kapitał własny -1 562,00 878,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,12 0,06
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,16
3 060,0%