info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.18, godz. 15:53
kontakt
ROCCA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 324,00 328,00
1,2%
246,00
-25,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -166,00 231,00
---
48,00
-79,2%
Zysk (strata) brutto -191,00 231,00
---
47,00
-79,7%
Zysk (strata) netto -191,00 231,00
---
47,00
-79,7%
Amortyzacja 35,00 21,00
-40,0%
0,00
---
Aktywa 2 565,00 2 886,00
12,5%
2 803,00
-2,9%
Kapitał własny 1 224,00 1 454,00
18,8%
1 502,00
3,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,14
19,5%
0,14
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,02
---
0,00
-77,3%