info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.13, godz. 22:45
kontakt
RESBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów -396,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 455,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto -1 878,00 0,00
---
Zysk (strata) netto -1 845,00 0,00
---
Amortyzacja -51,00 0,00
---
Aktywa 2 012,00 1 988,00
-1,2%
Kapitał własny 1 848,00 1 892,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,15
2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 0,00
---