info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.02, godz. 04:58
kontakt
RESBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 1 954,00
Kapitał własny 1 340,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00