info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.13, godz. 09:02
kontakt
REMORSOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 087,00 4 818,00
343,2%
10 396,00
115,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 191,00 658,00
244,5%
683,00
3,8%
Zysk (strata) brutto 167,00 564,00
237,7%
655,00
16,1%
Zysk (strata) netto 152,00 425,00
179,6%
535,00
25,9%
Amortyzacja 8,00 32,00
300,0%
15,00
-53,1%
Aktywa 12 027,00 11 785,00
-2,0%
14 342,00
21,7%
Kapitał własny 7 831,00 8 256,00
5,4%
8 791,00
6,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,93 1,36
-29,4%
1,45
6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,07
84,2%
0,09
25,7%