info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.08, godz. 13:58
kontakt
REMAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-06-302022-09-302022-12-312023-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 39 371,00 51 887,00
31,8%
51 763,00
-0,2%
29 535,00
-42,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 485,00 138,00
-71,5%
3 556,00
2 476,8%
1 380,00
-61,2%
Zysk (strata) brutto 568,00 51,00
-91,0%
2 962,00
5 707,8%
335,00
-88,7%
Zysk (strata) netto 149,00 241,00
61,7%
1 812,00
651,9%
315,00
-82,6%
Amortyzacja 1 459,00 1 438,00
-1,4%
1 440,00
0,1%
1 332,00
-7,5%
Aktywa 128 206,00 144 404,00
12,6%
149 226,00
3,3%
142 548,00
-4,5%
Kapitał własny 64 499,00 64 719,00
0,3%
66 556,00
2,8%
66 874,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,50 21,57
0,3%
22,18
2,8%
22,29
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,08
60,0%
0,60
655,0%
0,10
-82,6%