info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.01, godz. 03:34
kontakt
GRUPAREC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 632,00 683,00
8,1%
793,00
16,1%
880,00
11,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -81,00 -12,00
---
92,00
---
92,00
0,0%
Zysk (strata) brutto -70,00 -13,00
---
87,00
---
87,00
0,0%
Zysk (strata) netto -24,00 -17,00
---
83,00
---
83,00
0,0%
Amortyzacja 42,00 42,00
0,0%
42,00
0,0%
42,00
0,0%
Aktywa 18 492,00 18 467,00
-0,1%
18 607,00
0,8%
18 570,00
-0,2%
Kapitał własny 16 068,00 16 051,00
-0,1%
16 134,00
0,5%
16 217,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,73 9,72
-0,1%
9,77
0,5%
9,82
0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---
0,05
---
0,05
0,0%