info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.23, godz. 19:47
kontakt
RAINBOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 389,00 134 650,00
1 722,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17 534,00 1 999,00
---
Zysk (strata) brutto -15 899,00 828,00
---
Zysk (strata) netto -13 084,00 860,00
---
Amortyzacja 1 054,00 2 731,00
159,1%
Aktywa 441 700,00 416 418,00
-5,7%
Kapitał własny 120 407,00 121 267,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,27 8,33
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,90 0,06
---