info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.05, godz. 21:37
kontakt
RAINBOW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 415 057,00 808 051,00
94,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 510,00 47 534,00
1 254,2%
Zysk (strata) brutto 2 266,00 46 770,00
1 964,0%
Zysk (strata) netto 1 808,00 37 852,00
1 993,6%
Amortyzacja 2 633,00 3 210,00
21,9%
Aktywa 492 405,00 418 672,00
-15,0%
Kapitał własny 111 801,00 149 006,00
33,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,68 10,24
33,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 2,60
1 997,6%