info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.15, godz. 00:04
kontakt
RAFAMET
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 927,00 24 695,00
30,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -948,00 2 398,00
---
Zysk (strata) brutto -1 164,00 2 027,00
---
Zysk (strata) netto -1 158,00 1 915,00
---
Amortyzacja 1 533,00 1 538,00
0,3%
Aktywa 195 486,00 178 708,00
-8,6%
Kapitał własny 89 738,00 91 653,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 20,78 21,22
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,27 0,44
---